O mne

Pôsobím ako expert v tíme Splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Spolu s mojimi kolegami podporujeme vznik udržateľných riešení, ktoré pomôžu znižovať regionálne disparity a regiónom Slovenska prinesú viac pracovných miest a vyššiu kvalitu života.

Od roku 2012 zastrešujem viaceré projekty bývania pre sociálne znevýhodnené rodiny na Slovensku, v spolupráci s neziskovými organizáciami Združenie Pre Lepší život a ETP Slovensko som spoluvytvárala projekt svojpomocnej a samofinancovanej výstavby rodinných domov pre rodiny z marginalizovaných rómskych komunít. Projekt Budujeme nádej bol v roku 2014 ocenený Európskou úniou Golden Prize for Civic Society. Tieto skúsenosti ďalej odovzdávam ako člen správnej rady ďalším na Slovensku: organizácií Projekt dom.ov, n.o. a organizácií Kežmarská platforma pre sociálne začleňovanie, n.o.

Aktívne vyučujem urbanizmus na Fakulte architektúry STU v Bratislave. Študovala som architektúru na Politecnico di Milano a plánovanie pre rozvojové krajiny na Newcastle University, kde pokračujem ako hosťujúci výskumník v rámci think-tanku Global Urban Reserach Unit so zameraním na urbánne problémy veľkomiest sveta.

 

Viac aj tu:

https://www.linkedin.com/in/katarina-smatanova-47900980

CV-Europass-20170830-SK