O mne

V súčasnosti vediem Ústav urbanizmu a územného plánovania  na Fakulte architektúry a dizajnu STU v Bratislave, kde aj aktívne vyučujem.

Od roku 2012 zastrešujem viaceré projekty bývania pre sociálne znevýhodnené rodiny na Slovensku,  Projekt Budujeme nádej bol v roku 2014 ocenený Európskou úniou Golden Prize for Civic Society. Tieto skúsenosti ďalej odovzdávam ako člen správnej rady ďalším na Slovensku. V organizácií Projekt dom.ov, n.o. túto myšlienku realizujeme vo viac ako 30tich obciach po celom Slovensku. Viac o našich aktivitách si môžte pozrieť na webe http://www.projektdomov.sk.

Študovala som architektúru na Politecnico di Milano a plánovanie pre rozvojové krajiny na Newcastle University, kde pokračujem ako hosťujúci výskumník v rámci think-tanku Global Urban Reserach Unit. Tieto témy sa snažím aplikovať aj v prostredí Slovenska. Pôsobila som ako expert v tíme Splnomocnenca vlády pre podporu najmenej rozvinutých okresov. Spolu s mojimi kolegami sme podorovali vznik udržateľných riešení, ktoré pomôžu znižovať regionálne disparity a regiónom Slovenska prinesú viac pracovných miest a vyššiu kvalitu života.

Viac aj tu:

https://www.linkedin.com/in/katarina-smatanova-47900980