Najmenej rozvinuté okresy

Od roku 2015 pracujem ako členka expertného tímu splnomocnenca pre podporu najmenej rozvinutých regiónov (NRO). Cieľom NRO je v prvom rade tvorba pracovných miest v tých okresoch Slovenska, kde je najväčšia miera nezamestnanosti. Do konca roka 2016 bolo schválených 12 akčných plánov, a v roku 2017 pridáme ďaľsích päť.

V expertnom tíme NRO sa zaoberám najmä témami sociálneho bývania, odborného vzdelávania a komplexných riešení pre rozvoj dedín.

Viac o mojej práci v téme NRO, ako aj ďalšie informácie o fungovaní tejto schémy, môžete nájsť na tejto adrese.