Rodinný dom pre Rankovce (3E domy 1)

Najpopulárnejší, a súčasne jediný, spôsob, akým je momentálne možné riešiť katastrofálne bytové podmienky marginalizovaných rómskych komunít na Slovensku je výstavba obecných nájomných bytov. Je to však naozaj  jediná možnosť?

Na základe mojich všetkých skúseností z rozvojových krajín som navrhla riešenie. Kombinácia “site-and-servise” schémy a svojpomocnej výstavby rodinných domov.

V krátkom čase by sa aspoň časť z týchto ideý mohla zrealizovať.

Pozrite sa tu:

 

 

 

Zadanie:  4 rodinné domy v Rankovciach, ktoré sa budú stavať svojpomocne 

Klient: 4 rodiny v Rankovciach a ETP Slovensko

Rozpočet: 6000 euro/dom 

Výstavba: 2013- 2015

cropped-interier-2.jpg

dom2(1)b2

Screen Shot 2013-06-25 at 7.18.36 AM

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s