Šimonovce

Vyriešiť problém s bývaním pre 4 rodiny chcú svojpomocnou výstavbou rodinných domov aj v Šimonovciach na Gemeri. So študentami z Fakulty architektúry sme boli na malom výskume, zamerať súčasný stav a navrhnúť vhodné riešenia. Rozmýšľame aj nad rekonštrukciou existujúcich objektov. V oblasti je relatívne veľké množstvo opustených rodinných domov.

 

Naši gemerskí klienti majú relatívne veľké zručnosti v stavebných procesoch, čo nám otvára aj nové možnosti pre program svojpomocnej výstavby. Napríklad, odpadá úloha stavebného koordinátora.

 

Pre tieto rodiny je najdôležitejšie získať legálne stavebné povolenie a mikropôžičku. Ostatné si vedia zabezpečiť sami. Najväčší problém je práve s pôžičkami – ako Rómovia, ktorí pracujú najmä sezónne, sú pre akúkoľvek banku veľmi podozrivý. Keď už sa nejaká nájde, chce ich zaúverovať čo najvyššími úrokmi. Samotný nástroj mikroúveru tu preto má extrémne dôležitý význam.