Bývanie nie je iba strecha nad hlavou (Sme.sk)

„Bývanie nie je len o lepšej streche nad hlavou, ale je procesom, ktorý má dopad na vzdelávanie, aj získavanie pracovných návykov.“Zlepšenie kvality bývania Rómov prináša obci ďalšie výhody založené na rozvoji jej sociálneho kapitálu.”

Read more.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s