Energy Poverty film

Pre film “Energy povery in European Union”, Energetická chudoba v EÚ, vysvetľujem, ako vnímam rozsah a charakter energetickej chudoby na Slovensku. Film je priemetaný v rámci výstavy v EU Parlamente v Bruseli, v rámci prijímania dokumentu zaoberajúcim sa znižovaním chudoby a nákladov domácností “Report on meeting the antipoverty target in the light of increasing household costs”.

 

Od 07:42 si môžte pozrieť alebo stiahnuť aj tu:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s