Aj v rómskej osade sa dá žiť dôstojne (Aktuality.sk)

„Jednoduchý nízkonákladový legálny domček si potom môže postaviť z mikropôžičky určenej na tento účel. Treba však povedať, že táto zmena stojí v prvom rade veľké množstvo osobného nasadenia, odhodlania, viery a sebazapierania. V osade ľudia neraz musia ísť aj proti svojej rodine a zabehnutým zvykom.”

Read more.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s