Svojpomocná výstavba prírastkových domov v Rankovciach (2)

Efekt snehovej gule.

Skúsenosti nás poučili, že pri inovátorských komunitných projektov je treba naozaj začať v malom. Získať dôveru komunity, ktorá príde s viditeľnými výsledkami aktivity.

V Rankovciach máme 4 odvážne rodiny zapojené v projekte svojpomocnej výstavby. Ako sa však dvíhajú obvodové múry, objavuje sa čoraz viac záujemcov a zvedavých pozorovateľov. Rodiny z Rankoviec, zo susedných obcí, často volajú aj starostovia, ktorí išli okolo alebo počuli o tom od iných Romákov, či z rozhlasu. Dobré správy sa šíria rýchlo.

 

Dobre ide aj naša výstavba. Pozrite!