Boťany (okres Trebišov)

Boťany sú malá obec v okrese Trebišov. V súčasnosti má obec 1256 obyvateľov, z toho 434 Rómov. Veľká časť z nich žije rozptýlene a integrovane v rámci obce, niekoľko rodín však žije v cca 15 nelegálnych stavbách – chatrčiach, v separovanej časti obce na ulici Blatné.

Obec má charakteristickú atmosféru južnoslovenského vidieka, krásne rodinné domčeky, kultivované predzáhradky plné okrasnej zelene.
Screen Shot 2018-05-05 at 21.54.20
Kultivovanosť v úprave verejných, aj súkromných priestorov, prinášajú zástupcovia obce aj do správy vecí verejných – vznikol záujem o vytvorenie možností pre príslušníkov MRK, ktorí momentálne žijú nelegálne, si zlepšiť svoje životné podmienky. Spoločne s USVRK a USVNRO pripravujeme projekt “Spoločne navzájom”, projekt výroby alternatívneho stavebného materiálu (váľkov),  z ktorého plánujeme pilotne postaviť obecné zamestnanecké byty. Ak sa postup osvedčí, obec založí sociálny podnik a bude ďalej takýto stavebný materiál spolu s konštrukčnými prácami ponúkať ako hospodársku činnosť.
Dlhodobá vízia je sebestačná obec vďaka sociálnemu podnikaniu. Som presvedčená, že táto obec s týmto vedením a aktívnym prístupom aj terénnych a komunitných pracovníkov túto víziu aj čoskoro naplní (:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s