Drnava

 

Drnava je malá obec v údolí v okrese Rožňava.  Nachádza sa v krásnom prostredí zelene a pamiatok industriálneho dedičstva z čias baníctva.

Screen Shot 2018-05-05 at 22.25.25.png

Mapa: https://zbgis.skgeodesy.sk/

Železiarne, hlavný zdroj obživy a determinant rozvoja obce, historicky v obci vytvorili zaujímavý mix obyvateľstva: v obci spolužili Židia, Slováci, Maďari a iné národnosti. Obec je stále kľúčovou pre celý región, ako jedna z posledných udržuje základnú školu, záchytnú pre celú dolinu, v jazyku národnostných menšín, a tak pomáha udržovať aj ďalej tradíciu a špecifický miestny kolorit.

Aktivity vedenia obce sú určite ukážkou dobrej praxe. Aktuálny starosta príkladne využíva nástroje úradov práce, a s pomocou aktivačných pracovníkov vykonáva nielen štandardné upratovacie a čistiace obecné služby, ale aj opravuje a zveľaďuje okolie obce. Ako napríklad tento verejný priestor – vchod do bane s jazierkom a altánkom na grilovanie.

 

Svoju ekonomicky udržateľnú náplň a rekonštrukciu ešte hľadá samotný objekt železiarní v centre obce, ktorý má obrovský potenciál aj pre turistický ruch celého mikroregiónu. Ak budete v okolí, určite túto obec navštívte!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s